Välkommen till OCD-Centret HVB (hem för vård och boende)

Vi på OCD-Centret hjälper personer som lider av tvångssyndrom (OCD) att lära sig att minska och hantera sitt tvång genom behandling med kognitiv beteendeterapi (KBT), främst exponering med responsprevention.

Vi finns på Börjegatan 78, Uppsala.